Çocuğa Dilediğince Kullanabileceği Açık Bir Alan Bırakmak Gerekir « Lüks Dekorasyon
dekorasyon dekorasyon ANASAYFA :: Dekorasyon :: Mobilya Modelleri
Buradasiniz: Ana sayfa - Çocuk Odası - Çocuğa Dilediğince Kullanabileceği Açık Bir Alan Bırakmak Gerekir


Çocuğa Dilediğince Kullanabileceği Açık Bir Alan Bırakmak Gerekir

Çocuk odası düzenle­nirken işlevsellik, ruhsal etki, iletişim gibi ilkelerin göz önünde tutulması ge­rektiğini söylemiştik. Yal­nız, konutun özelliklerinin ve konut içinde çocuğa ayrılması düşünülen oda­nın yapısının, bu ilkelerin uygulanmasına ister iste­mez bazı kısıtlamalar geti­receği unutulmamalıdır. Düzenleme sırasında ya­pısal koşulların (kapıların, pencerelerin yerleri; vb.), zorlanmasından ve ayrıntı sayılabilecek bazı sorunla­rı çözmeye çalışmaktan çok, odanın gereğince dö­şenmesine ağırlık vermek, hattâ bazı ayrıntıları bü­tünüyle bir kenara bırak­mak gerekir. Ayrıntılar bir yana, birinci derecede eş­yaların bazılarından bile vazgeçilebilir: Vazgeçilmeyecek tek şey,odanın içinde çocuğun serbestçe kullanacağı alandır.

Çocuğun bütün etkin­liği, özellikle eşyaların birbirleriyle uyumlu seçilmesiyle yaratılan bu açık alanda gerçekleşecektir. Dolayısıyla çocuk odası döşenirken, elden geldi­ğince çok açık alan bırak­maya elverişli eşyalar se­çilmelidir. Bir çocuk oda­sında aydınlatma yumu­şak olmalı, güneş ışınları uygun perde düzenleme­leriyle yumuşatılmalıdır. Ayrıca çocuk odasına, ne kadar değerli ve süslü püslü olurlarsa olsunlar, çocuk için doğrudan ya da dolaylı olarak tehlikeli ola­bilecek yapıda, kırılabilen, toz tutan eşyalar konulmamalıdır.

geni-cocuk-odasi-alani

Bu yazıdan önce Piramit kanepe bu makalemiz kanepe modelleri, piramit kanepe ve piramit kanepe 2013 yazılmıştır.

24.986 views

Etiketler:, , , ,


Çocuğa Dilediğince Kullanabileceği Açık Bir Alan Bırakmak Gerekir için yapılan yorumlar : Yorum yok


  1. 1Kaleschroyap  yorumladı. 18:56 - 26 / 01 / 2019:

    Yorumunuzu yaz?n.


Yorum yapın