Çocuk Odası Ranza Karyola « Lüks Dekorasyon
dekorasyon dekorasyon ANASAYFA :: Dekorasyon :: Mobilya Modelleri
Buradasiniz: Ana sayfa - Çocuk Odası - Çocuk Odası Ranza Karyola


Çocuk Odası Ranza Karyola

Birbirine bağlı olmaları­na karşın, çok değişik dü­zenlerde hazırlanmış ranza karyolalar vardır.Ranza karyolaları en basit şekile şöyle açıklayabiliriz, ranza karyolalar somyaların yatay olarak üst üste bağlandığı dikme yapılardan oluşur. Dikey dikmeler karyolaların daya­nağı ve ayırıcısıdırlar. Üst­teki karyolaya küçük kafes biçimindeki dikmelere otur­tulmuş bir merdivenle çıkı­lır. Ranza karyola bazen “hafif” ve açık kafes biçi­mindeki yapısıyla daha ka­palı bir görünüşte olur. Ranza karyolalarda ince dik­meler yerine daha kalınları kullanıldığında, eski “ta-vanlıklı karyolalara” benzer bir görünüm alırlar.

Ranza karyolalar gibi büyük boyutlu birimler kul­lanıldığında bol ışıklı geniş bir alan gerekir. Bazı du­rumlarda, ranza karyolaların somyalarının oturdukları boşluklar, duvarda uygun yük­sekliklere takılan yalın konsollarla yapı la bilir; altlıüstlü iki karyola, bu konsollar­dan yararlanılarak duvara tutturulur. Ara bağlantılar ve dayanaklar yoktur; yalnız­ca iki konsol görülmektedir.

Ranza karyolalarda, alt­taki karyolanın yüksekliği yerden yaklaşık 45 cm olmalıdır. Böylece döşeme­ye çok yakın olmaz ve altının kolayca temizlenme­si sağlanır. Ranza karyola­larda üst karyolanın yük­sekliğini saptamak için, alt karyolada oturan birinin ba­şını eğme durumunda kal­maması ve çarpmaması, üst karyolada oturan ayaklarını oturma durumunda gelişi­güzel sarkıttığında,onu ra­hatsız etmemesi ölçü alınır. Böylece, genellikle döşe­meden 130-140 cm gibi bir yükseklik elde edilir. Doğ­rudan doğruya duvara ya da . normal karyolalarda olduğu % gibi her iki konsolun çerçe­vesinin ön yüzüne bir mer­diven konularak, üstteki karyolaya çıkış sağlanır. Bazen ranza karyolalar tam üst üste gelecek biçimde değil de, biri öbürüne göne öne ya da arkaya kaydırıla­rak yerleştirilir. Bu kayma sonucu oluşan boş alan, çocuklar için yararlı raflı düzeneklerle ve kitaplıklarla kaplanıp, karyolalar birbir-leriyle bütünleştirilir. Ayrı­ca, odanın bir köşesinde ayrı ayrı duvarlara dayatıla­rak altlı üstlü ranza karyola oluşturulabilir. Bu yerleştir­me düzeni, alttaki karyola­nın divan gibi kullanılabil­mesine olanak verir. Ayrıca, bu yerleştirme biçiminde, üstteki karyolanın yüksek­liği daha az olabilir: İkinci karyola boydan boya tam altında olmadığı için, rahat­lıkla kullanılmasının önlen­mesi diye bir şey söz ko­nusu değildir.

cocuk-odasi-ranza-karyola

Bu yazıdan önce Piramit kanepe bu makalemiz kanepe modelleri, piramit kanepe ve piramit kanepe 2013 yazılmıştır.

2.731 views

Etiketler:, , , ,


Yorum yapınescort bayan mecidiyekoy escort sirinevler escort mecidiyeköy escort